10. 1. 2012

Další setkání s Pablem Russelem

Na daleké a dlouhé cestě Evropou z rodné Kanady, zavítal po několika měsících Pablo opět na hrad, aby se podělil o další příběhy ze svého života a života svého kmene, ale také aby povzbudil všechny, kdo mají oči k vidění a uši k slyšení.

Příběhy o úctě k životu, ke stáří a jeden k druhému, o respektu a pokoře, o tradicích a skutečném vzdělání či přátelství, se mezi jednotlivými domorodými písněmi skládaly do obrazu dávné moudrosti přírodních národů, do mozaiky těch skutečných hodnot na naší Zemi. Několik desítek účastníků setkání téměř bez dechu naslouchalo vyprávění Pabla, které k nim polohlasem a s rozvahou pronášel.

Nebývalý ruch panoval ale v okolním lese, nebot zpravidla tichý okolní lesní prostor nenádale ten večer ožil: Sýček, srnky, krkavci, řada dalších lesních obyvatel a dokonce i halasné divoké husy nad hlavou při své cestě neznámo odkud a kam, nechávali za svitu Měsíce o sobě neobyčejně nahlas vědět , že jsou tady a ví, že se sluší pozdravit svého přítele. Zřejmě také proto, aby připoměli těm kdo si vyšli nadechnout se čerstvého vzduchu z vyhřáté hradní knajpy, že vše živé je jedno, že vše spolu souvisí a skutečně existují mocné síly mezi nebem a Zemí.

Byl to kouzelný večer, s praskajícím dřevem v krbu, hrnky horkého a voňavého čaje , bábovkou a mírem, který prodloužil svátky skrze Tři krále a setkání s Pablem ještě o pár dní.....A poselství Pabla, které stojí za to vzít si k srdci ? " Buď vděčný, buď pokorný, první odpusť, první poděkuj, první obejmi …" . Inu moudrost je všade stejné podstaty.