21. 4. 2010

Člověk v tísni o.p.s. na návštěvě Hartenbergu

Vedle ředitele regionální pobočky Člověk v tísni o.p.s. Jana Němečka přijel dnes na hrad i koordinátor sociálních služeb Josef Koprnický, abychom společně domluvili postup v rozvoji vzájemné spolupráce na nejbližší období .

V našem kraji společnost Člověk v tísni působí již téměř deset let, v roce 2001 začala rozvíjet svou činnost v Sokolově. Vysoké procento sociálně vyloučených v regionu naléhavě potřebovalo asistenci a pomoc, proto začala tato obecně prospěšná společnost poskytovat terénní sociální služby, později podpůrné programy pro jedince i rodiny, jež sociálnímu vyloučení čelí. Regionální pobočka byla poté ustavena v roce 2006 a od té doby se pomoc rozšířila do celého regionu od Rotavy až po Jáchymov. Člověk v tísni o.p.s. kromě sociálního začleňování realizuje humanitární a rozvojové projekty v krizových oblastech světa, podporuje snahy o demokratizaci a dodržování lidských práv. Na Hartenbergu je realizována řada projektů jejichž cíle jsou velmi blízké poslání Člověka v tísni či se vzájemně doplňují, proto vzájemnou spolupráci velmi vítáme.