1. 10. 2010

Čína slaví svůj svátek na Hartenbergu

Do vzácné kaple Tří králů přibyl další kámen – tentokrát čínský. Drobná dívčí ruka ho uložila na Den založení Čínské lidové republiky.

Hartenberg je místo mezinárodního setkávání lidí z různých konců světa. V rámci workcampů, divadelních festivalů nebo kulturních akcí se zde vystřídalo přes několik set dobrovolníků z Evropy, Austrálie, Ameriky i Asie. Tradice pokládání národních kamenů v kapli vznikla v loňském roce, do dnešního dne jich bylo umístěno několik desítek.Samotná kaple bude kompletně dokončena, až když v ní budou kameny zastupující všechny země světa, jako symbol společného díla dobré vůle. Dobrovolníci ze zemí, které už mají národní kámen v kapli, umísťují své kameni jinde po celém hradě. Slavnostní akt vždy probíhá se státní vlajkou a je zachycen fotograficky tak, aby později z veškerého materiálu mohl vzniknout dokument, jenž bude uložen v kapli na čestném místě. Příští rok se na hradě budou konat oslavy <a>Evropského roku dobrovolnictví, vyhlášeného Evropským parlamentem, proto budeme s potěšením v tradici pokračovat.

Rádi bychom znovu poděkovali všem dobrovolníkům, partnerům a přátelům, neboť jejich nezlomné úsilí, obětavost a víra nám pomáhají uskutečňovat naše společné sny.