26. 10. 2019

Černá Madona by se mohla vrátit domů

Hledáme patrony pro kapli a návrat černé madony na hrad

Černá Madona by se mohla vrátit domů

Hledáme patrona ne-li přímo sponzora s duší patrona nebo patrona s duší sponzora pro velmi důležitý úkol !! ❤️ Jde o něco velmi pro hrad významného ! Pokud se totiž povede hradní kapli řádně zabezpečit – kvalitním bezpečnostním systémem, bude se tam moci vrátit paní hradu – Černá Madona, gotická socha ze 14 století, duše hradu a paní mnoha zázraků ,která byla po válce odvezena na faru v Krajkové,posléze putovala na několik míst v ČR a nám se jí nakonec povedlo objevit v depozitu Diecéze plzeňské v roce 2011. Od té doby je naším velkým přáním,aby se mohla vrátit domů. Když jsme pracovali na obnově kaple vězte ,že to bylo s plným vědomím tohoto cíle,vrátit domov právě jí. Jde o jednu z mála původních věcí z hradu a navíc s duchovním rozměrem,který je tam moc třeba..Na hradě stála staletí a vyslyšela zajisté stovky,možná tisíce modliteb. Právě ona si pamatuje tváře,hlasy,touhy i obavy všech,které se jí po staletí přišli svěřit,poklonit,po­žádat o pomoc. To už je přece ohromná síla! Pro hrad je to jako když naskočí srdce po srdeční zástavě ,kterou celý objekt zažil zpět do života ! Pomozte nám najít sponzory,dárce,pa­trony,kteří by nám s tímto skvělým úkolem mohli pomoci . –1.kvalitní zabezpečovací systém dálkově přístupný 2. bezpečnostní zámky 3.zasklení oken v kapli . a za 4. třeba i štukovou výzdobu uvnitř kaple a sakristie ..