16. 4. 2010

Biskup Mons. František Radkovský přijede na hrad

Biskup Monsignor František Radkovský přijal při včerejší plzeňské schůzce pozvání na hradní setkání, během něhož si spolu se zástupci Národního památkového ústavu, projektantů, Akademie výtvarných umění a dalších odborníků prohlédne prostor hradní kaple.

Stavebně historický průzkum a archeologický výzkum pokračující ve velkém paláci postupně odpovídá na zásadní otázky stavebního vývoje hradu, vzájemného vztahu jednotlivých stavebních konstrukcí a tím také na způsob budoucího možného využití a řešení hradních prostor. Jedním z nejhodnotnějších prostor je právě hradní kaple zasvěcená sv.Třem králům, jejíž obnova bude v příštím roce vrcholit.
Včerejší, velmi vstřícná a přátelská schůzka nebyla prvním setkáním s panem biskupem ani s dalšími vrcholnými zástupci církve ve věci hradní kaple. Spolupráci již dříve přislíbil například také kardinál Meissner z Kolína nad Rýnem, kde je uschován unikátní relikviář sv. Tří králů. Vysvěcení naší kaple sv. Třem králům není právě obvyklé a proto si velmi ceníme spolupráce při hledání odpovědí ohledně vzniku a důvodu tohoto vysvěcení. Hradní kaple by měla být v budoucnu mimo jiné symbolem lidského smíření a odpuštění, po úmyslném požáru hradu v roce 1985 lehla sama popelem a nyní vedle odborníků za přispění dobrovolníků z celého světa vstává postupně z popela, aby byla znovu obnovena a slavnostně vysvěcena. Historie, současnost a budoucnost hradní kaple je velmi zajímavá a bohatá a proto si zaslouží samostatné pojednání, budeme se jí věnovat v příštím pokračování aktualit.