Projeler | Hartenberg

Büyük bir çaba gösterdiğimiz kale restorasyonu, bir çok kısa dönem ve uzun dönem projeleriyle birlikte yürümektedir:

Kale ve Çevresinin Yeniden Yapılandırılması:

Bina restorasyonu

tarihi ve arkeolojik araştırmalar

kompleks projelerin uygulanması

 

Doga Projeleri:

Lokal ve geniş coğrafyada üçüncü yüzyılda hayat

konferanslar, atlölye çalışmaları ve workshoplar

rehabilitasyon, doğanın korunması, haritacılık, planlama ve strateji

Gönüllülük Projeleri:

INEX-SDA'nın aracılığı ile, 2000 senesinden beri, her sene bir çok sayıda proje gerçekleştirmekteyiz.

Bu projelerde gönüllülerimiz çalışma kamplarına, doğa kamplarına ve sanat kamplarına katılabilmektedirler.

İlk olarak Hartenberg'e sadece bir kaç gönüllü gelmişti. Şimdilerde ise kaleyi ve çevresini restore etmek ve yeniden düzenlemek için, ya da sadece havasını soluyabilmek için, düzinelerce gönüllü geliyor.

Eğitime Dayalı Projeler:

Küçük çocuklardan liselilere, gençlerden yaşlılara kadar herkese açık

workshoplar, seminerler, konferanslar

Hartenberg Okulu, doğa eğitimi, Çek Cumhuriyeti Orman Günleri...

Kültürel Projeler ve Özel Günler:

Korku Dolu Hartenberg, St. Nicholas Ride

Sanat Kampları, sergiler, konserler, tiyatrolar

el sanatları sergileri, uluslararası işbirliği

Sosyallaşme Projeleri:

Bireysel ve grup projeleri, kültürel ve doğal mirası korumak adına gerçekleştirilen PMS ve GIC çalışmaları