Projekty | Hartenberg

Mnohaletý plán obnovy a využití hradu a okolního území zahrnuje celou řadu dílčích krátkodobých i dlouhodobých projektů, mezi které patří zejména:

Stavební obnova hradu a podhradí:

stavební huť, archeologické výzkumy

stavebně historické průzkumy

obnova areálu: projekty a realizace

 

Environmentální projekty:

projekty udržitelného života

Dny pro Zemi, konference, pracovní brigády a workshopy, kosení luk, likvidace invazivních rostlin

obnova a údržba krajinného rázu, mapování, plánování a strategie

Dobrovolnické projekty:

Ve spolupráci s INEX-SDA pořádáme již od r. 2000 několik projektů ročně.

Účastníci z celého světa si mohou vybrat mezi workcampy, envirocampy, či ARTcampy.

Poprvé k nám přijelo jen několik dobrovolníků, letos to byly už desítky mladých lidí, ochotných pomoci při obnově hradu či okolního lesoparku nebo napomoci zdokumentovat a zachytit malebné prostředí Hřeben.

Vzdělávací projekty:

od nejmenších dětí přes středoškolské a vysokoškolské až po seniory

workshopy, semináře a konference

Hartenberské školnění, environmentální vzdělávání, Dny s Lesy ČR apod.

Kulturní projekty a akce:

Hradohraní, Hartenberské strašení, Mikulášská jízda

ARTcampy, výstavy, koncerty a divadla

řemesla, mezinárodní spolupráce a výměny atd.

Resocializační projekty:

individuální i skupinové projekty při obnově kulturního a přírodního dědictví, PMS, VPP atd.