Workcampy | Hartenberg

Desítky mladých lidí z celého světa si každoročně s elánem a nadšením vyzkoušejí, jak se pracuje s lopatou, krumpáčem či kolečkem naloženým cihlami. Pomáhají při opravě a rekonstrukci hartenberského hradu, přitom se seznamují navzájem a užijí si hodně legrace.