Grundtvig | Hartenberg

2-týdenní workshop složený z přednášek, expozic a praktik zaměřených na rozvojovou pomoc, ochranu životního prostředí, krajino-tvorbu, památkovou péči, dobrovolnictví a další témata.

Workshop je financován programem Grundtvig - programem celoživotního vzdělávání Evropské unie. Cestovní výdaje, ubytování, strava a kulturní a vzdělávací aktivity jsou hrazeny z grantu.

KDY: 8. - 20. září 2012

KDE: hrad HartenbergHřebeny