Poděkování | Hartenberg

Velmi si vážíme spolupráce a pomoci při obnově a využití hradu. Děkujeme všem dobrovolníkům, sponzorům a kamarádům.

Hartenberg je  dlouhodobě obnovován také za přispění Karlovarského kraje a Ministerstva kultury.

 

Kulturní život  na hradě podporuje Karlovarský kraj, obec Josefov a spolek Hartenberg z.s.

 
Mnoha tisícovkám dobrovolníků od nás i ze světa (celkem 74 zemí světa), z nichž se mnozí zúčastnili různorodých projektů a někteří dokonce mají své národní kameny v kapli.

 

ORGANIZACÍM A FIRMÁM:

Česká republika - Ministerstvo kultury ČR
Karlovarský kraj - Odbor kultury, památkové péče, lázeňství a cestovního ruchu
Unicredit Bank Foundation 
Sokolovská uhelná a. s. Sokolov, Ing. František Štěpánek 
Krajské muzeum Karlovy Vary, archeologické pracoviště, Mgr. Jiří Klsák
Krajské muzeum Sokolov, přírodovědné oddělení, Ing. Petr Uhlík, RNDr. Slávek Michálek 
Národní památkový ústav Loket
Veneza s. r. o., Frýdek Místek, Ing. Vlastík Salajka 
Murus s. r. o.Ing. Jan Vinař, statika a projekce
VGE spol s. r. o., Jiří Kvěš, vrtné práce 
Pokrývačství Karel Švec, Kraslice 
Ekodendra s. r. o Bílina, Luboš Hora
MAS Sokolovsko 
Agentura ochrany přírody a krajiny, Karlovy Vary
Nadace Via, Praha
Česká republika - Úřad práce Sokolov 
Ekocentrum Karlovy Vary
Klub M 131.1 SokolovRobert Koutný a Ing. Karel Mareček 
Česká zemědělská univerzita Praha
Integrovaná střední škola technicko - ekonomická Sokolov 
Akademie výtvarných umění, Ing. Arch. Petr Siegl, Praha 
Propark, Ing. Jiří Šindelář
Probační a mediační služba Sokolov
Český svaz ochránců přírody Chodov
Město Sokolov, stavební úřad, odd. památkové péče 
LB spol s. r. o., Josef Lexa, Mezirolí 
Obec Josefov
ŠŽŠ Sokolov -  
Kraslický Šnek o.p.s
Firma BTL
Radio Egrensis
Expodum -  věnoval hradu nůžkový stan

JEDNOTLIVCůM:

Zdeněk Drobný a Maruška Drobná, hrad Hartenberg
Petr a Šárka Kulíškovi, Kostelecké Horky
Jan Hadrava, Loket 
Josef, Marie a Petr Durnasovi, Krásná Lípa
Štefan Nagy, Francie
Ing. Ladislav Kupka, Sokolov
Karel Berger, Karlovy Vary, výtvarník a kamarád
Oskar Petr, zpěvák a skladatel, Praha
Dagmar Andrtová-Voňková
MUDr. Darina Kosorinová, Karlovy Vary
Pavel Ozom, Chodov
Jarmila Dvořáková, Horní Slavkov
Jaroslav Piela, Loket
Rudolf a Dagmar Chladovi, Boží Dar
Mgr. Tomáš Karel, zpracovatel SHP
Luboš Suk, poslanec, Chodov
Ing. Miloš Báča a Ing. Hanka Báčová, Karlovy Vary
Milan Krnáč, Karlovy Vary
Pavel a Lenka Reichardovi, Kraslice
Ing. Černý, Praha, patriot
MUDr. Pavel Vajsejtl, Cheb
Zuzana Michnová, zpěvačka, Praha
Jirka Opava, Fabrika Akustika, hudebník
Ladislav a Alena Vachrlonovi, Chodov
Petr Los, Nové Sedlo
Ing.Rostislav Gondík a Ing .Jana Gondíková
Tomáš Ozom, Karlovy Vary
Leoš Kubový, Plzeň
Irena Pajerová, Brno
Ladislav Čížek 
Petra Svátová
Jan Ševic
Jitka Malušková
 
 

 A DALŠÍM