INEX-SDA | Hartenberg


Na pořádání dobrovolnických projektů na hradě Hartenberg se kromě občanského sdružení Hartenberg o.s. podílí také nevládní nezisková organizace INEX-Sdružení dobrovolných aktivit, která se zabývá mezinárodním dobrovolnictvím a rozvojovým vzděláváním. INEX-SDA každoročně vysílá stovky českých dobrovolníků na krátkodobé, či dlouhodobé projekty do zahraničí, rovněž také přijímá dobrovolníky z celého světa, kteří do České republiky přijíždějí v rámci Evropské dobrovolné služby, nebo se účastní krátkodobých dobrovolnických projektů (tzv. workcampů). Dvou až třítýdenní workcampy jsou zaměřeny na veřejně prospěšnou práci v různých oblastech, např. renovace a péče o památky, sociální práce, péče o životní prostředí, kultura. Jedná se o jedinečnou příležitost, jak poznat kultury jiných zemí, pomáhat tam, kde je to třeba, najít přátele z různých koutů světa a v neposlední řadě se také dozvědět něco o sobě a naučit se něco nového.

Kromě mezinárodního dobrovolnictví se INEX-SDA také věnuje aktivitám rozvojového vzdělávání, které na toto téma úzce navazují. Aktivity rozvojového vzdělávání realizují dobrovolníci, kteří se zúčastnili projektu v některé z rozvojových zemí a mají zájem se o svou zkušenost podělit s českou veřejností. V rámci rozvojového vzdělávání realizuje INEX-SDA program GLEN a projekt Fotbal pro rozvoj.

INEX-SDA se zabývá také environmentálním vzděláváním a rozvojem venkova, jehož koncepci naplňují pobočky v Kosteleckých Horkách u Chocně nebo ve Tvarožné Lhotě v Bílých Karpatech. V pobočce působící v Brně se realizují programy pro děti a mládež ze znevýhodněného prostředí.

Více informací zde. Nebo také na youtube.com kanálu zde.