EKODENDRA | Hartenberg

 

Na organizaci environmentální projektů a aktivit a na chodu Mezinárodního environmentální institutu Hartenberg se také podílí soukromá fima EKODENDRA.

Historie společnosti EKODENDRA spadá do roku 1992. Vlivem postupného vývoje a rozšiřování spektra služeb je možné říci, že patří mezi jednu z nejvyhledávanějších společností v ústeckém kraji. Zabývá se zahradní a krajinářskou tvorbou včetně zpracování návrhů, prodejem v oblasti zahradnictví,  zpracováním bioodpadu, výrobou kompostů a organominerálních hnojiv, prodejem kompostů, kůrových mulčů apod.