Ocenění | Hartenberg

2016 - PATRIMONIUM PRO FUTURO

Cenu Národního památkového ústavu Patrimonium pro futuro s podtitulem Společenské ocenění příkladů dobré praxe vyhlašuje a uděluje NPÚ od roku 2014 ve snaze zhodnotit a vyzdvihnout, co se v oblasti památkové péče podařilo, a ocenit ty, kteří se o úspěšné dílo přičinili.

V překrásném prostředí renesančního zámku Náměšť nad Oslavou byly ve středu 21. září 2016 vyhlášeny výsledky třetího ročníku Ceny Národního památkového ústavu Patrimonium pro futuro.

Hartenberg získal první místo ve své kategorii - záchrana památky a plaketu převzal  Bedřich Loos spolu s Občanským sdružením Hartenberg. Více v článku.

2010 - KŘESADLO

Bedřich Loos  převzal ocenění pro dobrovolníka roku za své úsilí stmelovat dobrovolníky ze všech koutů světa při záchraně hradu.

Ceny na hradě Loket byly předávány z rukou primátora Karlových Varů Ing. Petra Kulhánka, náměstka hejtmana Miroslava Čermáka, statutárního zástupce udílející organizace Národního dobrovolnického centra Hestia PhDr. Jiří Tošnera a dalších zástupců veřejného života s doprovodným bohatým kulturním programem.