Obnova hradu | Hartenberg

V celé své pohnuté historii Hartenberg prožil nejedno příkoří, vyplenění nebo dokonce požár. Do roku 1945 byl hrad obydlený a ostatní přilehlé objekty jako pivovar, škola, špejchar, hostinec, statek byly plně funkční a ve velmi dobrém stavu. V květnu roku 1945 došlo ke konfiskaci veškerého majetku poslední baronky Františky Kopalové a k odsunu německého obyvatelstva. Pivovar byl zavřen a byla zrušena výroba. Od této doby zůstal opuštěný a zchátral. 

Na hradě se zprvu usídlila armáda a poté statní statky. Působení  a údržba státních statků však pro hrad znamenala  rozsáhlou a dlouhou destrukci. Na hradě bylo skladováno obilí a brambory. Objekt nebyl udržován a během 30 let této správy sešel a byl poškozen k nepoznání.

V sedmdesátých a osmdesátých letech probíhaly na objektu záchranné práce několika dobrovolníků a spolků pod vedením Z. Drobného. Za několik let byl však těmto dobrovolným zachráncům vstup na hrad zakázaný a práce byly zastaveny. V červnu roku 1985 vypukl na objektu rozsáhlý úmyslně založený požár a celý objekt vyhořel. Rozsah destrukce byl obrovský. Celý krov a většina dřevěných konstrukcí shořela a severozápadní nároží se zřítilo až po základ. Celému objektu  z přelomu 12.–13. století tak hrozilo odpamátkování. Dalších 12 let zbytek hradu chátral, pustnul a čelil nájezdníkům s vidinou stavebního materiálu zdarma. Na místě velkého paláce vyrostla bujná zeleň.

Záchrana

V roce 1997 Hartenberg zakoupil soukromý majitel a záhy započal s vyklízecími pracemi, do kterých zapojil dobrovolníky z celého světa v rámci tvz. workcampů. Na těchto záchranných pracích se doposud podílelo přes 1000 dobrovolníků z více jak 70 zemí světa. Hartenberg se tak stal největším evropským dobrovolnickým projektem.

Průběžně dle možností probíhaly stabilizace jednotlivých částí a konstrukcí.

V souběhu vyklízení sutin probíhal několikaletý archeologický průzkum pod vedením Muzea Karlovy Vary a také stavebně-historický průzkum v režii NPU Loket. Stabilizovány byly  mohutné gotické klenby v přízemí paláce a obnoveny klenby v prvním patře hradu. Rok 2016 byl ve znamení prací na hradní kapli.

Letitá záchrana je podporována Ministerstvem kultury v programu PZAD. Podporu aktivitám poskytl také Karlovarský kraj či MAS Sokolovsko.  Hrad dostává pozvolna zpět svou poslední podobu i díky sociálnímu podniku, který zaučuje  a zaměstnává různě sociálně vyloučené občany.  Zabývá se jejich rekvalifikací  a zařazením do běžného života. V roce 2016 majitel hradu spolu se spolkem Hartenberg získal prestižní cenu Patrimonium pro futuro, již uděluje NPÚ v kategorii záchrany památky, za což velmi děkujeme. V sezóně je možné hrad navštívit a seznámit se blíže jak s historií, tak postupnou obnovou.