Historie | Hartenberg

Historie hradu je velmi bohatá, krásná a zajímavá. Přijměte pozvání a udělejte si malou procházku napříč staletími ....

 19.století 

První obyvatelé hradu

Zakladatelé hradu jsou podle všech dostupných pramenů Hartenberkové, původně německý rod ministeriálů. Hartenberkové měli mnoho dvorů a tvrzí. Na hradě Kynžvart /Königsvart/ Kunigeswart v 13. století a později stranili Bavorům proti Přemyslovcům a Lucemburkům na českém trůně, dokonce loupežili na obchodních cestách, královské vojsko roku 1347 hrad vyplenilo. Jedna z větví rodu Hartenberků obývala v 15. století krátce hrad Mašťov, ještě v 17. století a 18. století žili na Chebsku například na Starém Rybníce /Altenteichu. Rod Hertenberků / Hartenbergů žil a žije i dnes v cizině a je i několik dalších stejnojmenných památek rozmístění různě v Evropě a dokonce i v Africe.

Václav Kotěšovec z Kraslic vysledoval v pramenech, že před vstupem na Chebsko zdědili velký majetek hohenberský a libensteinský, podle něj založili rovněž hrad Kynžvart, zdědili i hrad Schönbrunn u Winsiedelu. V původním erbu měli prý padací mříž, podle jiných pramenů šraňk (celní závoru při vybírání mýta), později od 14. století zkřížené medvědí nohy položené křížem. Tento motiv má v současnosti jako hlavní i znak obce Josefov.

V literatuře najdete mnoho různých dohadů datací založení hradu Hartenberg. Celé 13. století se v dokladech objevují páni z Hartenberku, často například Tuto, Habart, Kunrát, Ebrhart, Oldřich a Jindřich, vdova Hedvika, nejčastěji jako dárci a partneři klášteru Valdsaskému. V letech 1307–1325 je tak zřejmé, že vlastnili doly v okolí hradu, z těženého dřeva plavili vory na Svatavě, lovili ryby na Libockém potoce. Právo k hradu měli jak purkrabské, manské, tak i současně dědičné. Od roku 1350 se majetek Hartenbergu stává manstvím císařským, kdy jej přejímá Karel IV. výměnou za platby z města Budyšína v Lužici. Roku 1401 zadlužený syn Václav IV. na krátko zapisuje opět hrad do manství Habartovi a jeho příbuzným se závazkem být králi vždy otevřený. Příchodem rodu Maleříků roku 1407 rozvětvený rod Hartenberků na hradě končí.