Kopalové | Hartenberg

Sňatkem neteře hraběnky Františky a barona Kopala se Hartenberk stává vlastnictvím rodu Kopalů.

Jedním z nevýznamnějších postav tohoto rodu je plukovník Karel Kopal, který se stal rytířem řádu Marie Terezie, a tím pádem legendou rakouské armádní tradice.

Synové plukovníka Kopala byli císařským diplomem z 11. ledna 1852 povýšeni do stavu svobodných pánů a oba následovali otce ve vojenské kariéře. Syn Karel dosáhl hodnosti generálmajora rakouské armády.

Druhý syn Viktor pojal za manželku Františku Henneberg-Spigel, která mu porodila roku 1883 na Hartenbergu dceru, jež tam žila až do roku 1945, kdy byla odsunuta do Německa.

Kopalové byli posledními svobodnými pány na Hartenberku před konfiskací majetku po druhé světové válce.