Hartenberg z.s. | Hartenberg

Spolek Hartenberg z.s. je dobrovolným, nevládním, neziskovým spolkem občanů, kteří se spojili k aktivní činnosti při ochraně a obnově kulturního a přírodního dědictví, zejména pak tvz. Hartenberské domény a okolí. Dále si toto spolek klade za cíl rozvoj občanské společnosti, šíření myšlenky dobrovolnictví, zachycení kulturního života a naplňování, popularizaci a propagaci dalších obecně prospěšných cílů.

Cíle a zaměření činnosti 

Hlavním cílem spolku je ochrana přírody a krajiny, především pak záchrana, obnova a údržba území v okolí hradu Hartenberg, zámeckého parku, údolí Svatavy a Dolinského potoka - mapování, ochrana, obnova a údržba památek, důlních děl, krajinných a přírodních hodnot v daném území.

  • Ochrana životního prostředí.
  • Ochrana kulturních hodnot.
  • Rozvoj občanské společnosti.
  • Organizování kulturních a společenských akcí a seminářů.
  • Soustřeďování informací o daném území k jejich další publikaci.
  • Podpora a rozvoj dobrovolnictví.

Akce, na kterých se podílíme

Úkoly, které jsme si vytyčili na tento rok

 

  • budeme tradičně připravovat a realizovat různé kulturní akce
  • a opět pozveme dobrovolníky z celého světa,kteří pomáhají  na hradě jak  manuelně tak i při tvorbě a realizaci  dalších dílčích projektů dobrovolnické akademie  s  akcemi zaměřenými na podporu a rozvoj vzdělávání, ochranu přírodních i kultůrních hodnot a akcemi pro veřejnost.
  • budeme dále zajišťovat pracovní příležitosti VPP a VS s možností rozvoje řemeslných dovedností.
  • Připravujeme projekt v rámci MAS Sokolovko zaměřený na zaměstnávání .

 

Soubory ke stažení

přihláška (340 KB) » stáhnout
stanovy os (54 KB) » stáhnout