Hartenberg z.s. | Hartenberg

Spolek Hartenberg z.s. je dobrovolným, nevládním, neziskovým spolkem občanů, kteří se spojili k aktivní činnosti při ochraně a obnově kulturního a přírodního dědictví, zejména pak tvz. Hartenberské domény a okolí. Dále si toto spolek klade za cíl rozvoj občanské společnosti, šíření myšlenky dobrovolnictví, zachycení kulturního života a naplňování, popularizaci a propagaci dalších obecně prospěšných cílů.

Cíle a zaměření činnosti 

Hlavním cílem spolku je ochrana přírody a krajiny, především pak záchrana, obnova a údržba území v okolí hradu Hartenberg, zámeckého parku, údolí Svatavy a Dolinského potoka - mapování, ochrana, obnova a údržba památek, důlních děl, krajinných a přírodních hodnot v daném území.

 • Ochrana životního prostředí.
 • Ochrana kulturních hodnot.
 • Rozvoj občanské společnosti.
 • Organizování kulturních a společenských akcí a seminářů.
 • Soustřeďování informací o daném území k jejich další publikaci.
 • Podpora a rozvoj dobrovolnictví.

Akce, na kterých se podílíme

 • Hartenberské strašení
 • Hradní slavnosti 
 • Mikulášská jízda.
 • Pálení čarodejnic Josefov
 • Mezinárodní divadelní festival
 • Oslavy kraslické dráhy 
 • Dobrovolnické aktivity a víkendové pracovní akce.
 • Společenská setkání na Hartenbergu.

Úkoly, které jsme si vytyčili na tento rok

 

 • budeme tradičně připravovat a realizovat různé kulturní akce
 • a opět pozveme dobrovolníky z celého světa,kteří pomáhají  na hradě jak  manuelně tak i při tvorbě a realizaci  dalších dílčích projektů dobrovolnické akademie  s  akcemi zaměřenými na podporu a rozvoj vzdělávání, ochranu přírodních i kultůrních hodnot a akcemi pro veřejnost.
 • budeme dále zajišťovat pracovní příležitosti VPP a VS s možností rozvoje řemeslných dovedností.
 • Rozjeli jsme sociální podnik ESP Hartenberg díky podpoře Operační program zaměstnanost s názvem Základna sociálního podniku. Tento podnik se specializuje na dřevovýrobu.
 • zaměstnáváme  převážně sociálně slabší občany v programu VPP a  nabízíme jim  rozšíření dovedností i poradenství.
 • provádíme na hradě a zajištujeme  upomínkový prodej.

 

Soubory ke stažení

přihláška (340 KB) » stáhnout
Provozní-řád-Hartenberg (28 KB) » stáhnout
stanovy esp (22 KB) » stáhnout
Stanovy Hartenberg zs (1344 KB) » stáhnout
stanovy os (54 KB) » stáhnout