Z obnovy hradu 2011 | Hartenberg

 rekonstrukce věže v roce 2006 věž 2011 don jon když neexistoval.-)
rovněž neexistující donjon práce na  donjonu 2010 donjon 2011
donjon věnovaný dobrovolnictví 2011 donjon prezentace prací artcampu obnovení klenby na severozápadní straně paláce
zajištování haváriiní zdi 2011
zajištění štítu 2011 přesun trámů nad geotheovnou
nádvoří a hlavní palác zepředu 2011 severozápadní část hlavního paláce
dozdění vypadlého bloku 2011