Pálení čarodějnic 2012 | Hartenberg

Čarodějný tanec /Zdroj: Libor Kočí/ Vaření lektvaru /Zdroj: Libor Kočí/ Cikánský tanec /Zdroj: Ezgi Sarıoğlu/ Středověká hudba /Zdroj: Ezgi Sarıoğlu/
Ohňová show /Zdroj: Ezgi Sarıoğlu/ Hra /Zdroj: Libor Kočí/ Středověký tanec /Zdroj: Ezgi Sarıoğlu/ Bubnování /Zdroj: Ezgi Sarıoğlu/
Nádvoří plné diváků /Zdroj: Libor Kočí/ Kostýmy /Zdroj: Ezgi Sarıoğlu/ Nádvoří plné diváků /Zdroj: Libor Kočí/ Kostýmy /Zdroj: Ezgi Sarıoğlu/
Opékání špekáčků /Zdroj: Libor Kočí/  Hodování šlechty /Zdroj: Petr Soběslavský/ Vybírání daní /Zdroj: Libor Kočí/ Prosby /Zdroj: Ezgi Sarıoğlu/
Vůz tažený koňmi /Zdroj: Libor Kočí/ Mučení /Zdroj: Petr Soběslavský/ Mučení /Zdroj: Libor Kočí/ Dívka na koni /Zdroj: Petr Soběslavský/
V Kleci /Zdroj: Martina Vavřínová/ Procesí /Zdroj: Libor Kočí/ Procesí /Zdroj: Libor Kočí/ Procesí /Zdroj: Libor Kočí/
Májka /Zdroj: Ezgi Sarıoğlu/ Josefovský trůn /Zdroj: Libor Kočí/ Hodování šlechty /Zdroj: Libor Kočí/ Pranýřování /Zdroj: Libor Kočí/
Mučení vínem /Zdroj: Libor Kočí/ Vsazení do klády /Zdroj: Petr Soběslavský/ Prapory /Zdroj: Libor Kočí/ Šlechtična a poddaná /Zdroj: Libor Kočí/
Lákání dětí /Zdroj: Libor Kočí/ Šlechta /Zdroj: Libor Kočí/ Odhalení podvodné ženštiny /Zdroj: Libor Kočí/ Upálení podvodníka /Zdroj: Petr Soběslavský/
Hranice /Zdroj: Ezgi Sarıoğlu/ Hranice /Zdroj: Petr Soběslavský/ Kostýmy /Zdroj: Ezgi Sarıoğlu/ Hranice /Zdroj: Petr Soběslavský/