O zakleté Elektrolhotě aneb jak chytrý Janek řešení našel | Hartenberg

Návštěvníci /Zdroj: Libor Kočí/ Odměna /Zdroj: Libor Kočí/ Divadelníci /Zdroj: Libor Kočí/ Starý vůz /Zdroj: Libor Kočí/
Diváci /Zdroj: Libor Kočí/ Elektropohádka /Zdroj: Libor Kočí/ Elektropohádka /Zdroj: Libor Kočí/ Návštěvníci /Zdroj: Libor Kočí/
Místo odběru elektrospotřebičů /Zdroj: Libor Kočí/