Hartenberské školnění 2013 | Hartenberg

Galileo Galilei /Zdroj: Libor Kočí/ Experiment /Zdroj: Libor Kočí/ Pracanti /Zdroj: Libor Kočí/ Experiment /Zdroj: Libor Kočí/
Experiment /Zdroj: Libor Kočí/ Připraveni /Zdroj: Libor Kočí/ Školní třída /Zdroj: Libor Kočí/ Pokus s balónky /Zdroj: Libor Kočí/
Experiment /Zdroj: Libor Kočí/ Odvážlivec /Zdroj: Libor Kočí/ Houpačka /Zdroj: Libor Kočí/ Měření /Zdroj: Libor Kočí/
Připraveni /Zdroj: Libor Kočí/ Připraveni /Zdroj: Libor Kočí/ Magnet /Zdroj: Libor Kočí/ Do akce /Zdroj: Libor Kočí/
Kolo /Zdroj: Libor Kočí/ Hra se špalky /Zdroj: Libor Kočí/ Hra /Zdroj: Libor Kočí/ Hra s balónky /Zdroj: Libor Kočí/
V akci /Zdroj: Libor Kočí/ Razítka /Zdroj: Libor Kočí/ Kamarádi /Zdroj: Libor Kočí/ Připraveni /Zdroj: Libor Kočí/