Hartenberské školnění 2012 | Hartenberg

Hradní pokusy a experimenty /Zdroj: Martina Vavřínová/ Zastavení /Zdroj: Martina Vavřínová/ Hradní nádvoří /Zdroj: Martina Vavřínová/ Hradní nádvoří /Zdroj: Martina Vavřínová/
Kladka na vlastní kůži /Zdroj: Martina Vavřínová/ Kladka na vlastní kůži /Zdroj: Libor Kočí/ Houpačka /Zdroj: Martina Vavřínová/ Lesní pokusy a experimenty /Zdroj: Martina Vavřínová/
Lesní pokusy a experimenty /Zdroj: Martina Vavřínová/ Lesní pokusy a experimenty /Zdroj: Martina Vavřínová/ Hra /Zdroj: Martina Vavřínová/ Užitečné kolo /Zdroj: Martina Vavřínová/
Výzva /Zdroj: Martina Vavřínová/ Výzva /Zdroj: Martina Vavřínová/ Lesní pokusy a experimenty /Zdroj: Libor Kočí/ Lesní pokusy a experimenty /Zdroj: Martina Vavřínová/
Vojenství /Zdroj: Libor Kočí/ Lesní pokusy a experimenty /Zdroj: Libor Kočí/ Lesní pokusy a experimenty /Zdroj: Libor Kočí/ Lesní pokusy a experimenty /Zdroj: Libor Kočí/
Lesní pokusy a experimenty /Zdroj: Libor Kočí/ Lesní pokusy a experimenty /Zdroj: Libor Kočí/ Týmová práce /Zdroj: Libor Kočí/ Slaňování /Zdroj: Libor Kočí/
Lesní pokusy a experimenty /Zdroj: Libor Kočí/ Stavební slohy /Zdroj: Libor Kočí/ Hradní nádvoří /Zdroj: Libor Kočí/ Hradní pokusy a experimenty /Zdroj: Martina Vavřínová/
Stará škola v Hřebenech /Zdroj: Libor Kočí/ Stará škola v Hřebenech /Zdroj: Libor Kočí/ Fotbalové hřiště /Zdroj: Libor Kočí/ Stará škola v Hřebenech a fotbalové hřiště /Zdroj: Libor Kočí/