Mezinárodní environmentální institut | Hartenberg

MOTTO:

Poselství pro život - výňatek z poselství Seattlea (Světlo), náčelníka indiánského kmene Duwamišů, předneseného v roce 1854 na jednání Kongresu spojených států amerických: 

"...Má slova jsou jako hvězdy, nezaniknou. Každý kousek této země je mému lidu svatý, každé lesknoucí se jedlové jehličí, písečné pobřeží, mlha v tmavých lesích, každá mýtina, každá bzučící  muška je v paměti a ve zkušenostech mého lidu naplněna něčím svatým. Míza, která proudí kmeny stromů, v sobě nese vzpomínky rudého muže.

My jsme součástí Země a Země je svou částí v nás. Voňavé květiny jsou naše sestry.  Jelen, kůň a veliký orel jsou naši bratři. Skalnaté útesy, šťávy lučin, teplo sálající z těla našich koní i člověk sám, to všechno patří k jedné rodině.  Třpytící se voda, která proudí v řekách a potocích, není pouhá voda, je to krev našich předků.


Víme, že bílý člověk našim zvykům nerozumí. Jedna část Země je pro něj stejná jako druhá, protože přichází v noci jako cizinec a bere si ze své Země cokoli potřebuje. Země není jeho bratr, ale jeho nepřítel, a když si ji podrobí, jde  zase o kus dál. Za sebou nechává hroby svých otců a nic mu to nevadí. Odcizuje Zemi svým dětem a nic mu to nevadí. Zapomíná na dědické právo svých dětí. Protože jedná se svou matkou Zemí  a s bratrem oblohou jako s věcmi, které lze rabovat a prodávat jako blýskavé korálky. Jeho nenasytný hlad  pohltí celou Zemi a nezbude po něm nic než poušť.

Musíte naučit  své děti, že půda pod jejich nohama je popel našich dědů. Řekněte jim, že půda pod jejich nohama oplývá životem našich pokrevních bratří. Naučte své děti to, co my jsme učili ty naše: Země je naše Matka! A jaký osud potká Zemi, takový je potká také! Když lidé plivají na Zemi, plivají sami  na sebe! Tolik víme: Země nepatří člověku, ale člověk patří Zemi…!


To víme:  všechny věci jsou spolu spojeny  jako krev, jež váže jednu rodinu. Jaký osud potká Zemi, takový budou mít i vaši synové a dcery!

Vryjte si do paměti obraz  naší Země , jak vypadala, když jste ji od nás přijímali. A ze všech sil, z celé své moci ji takto zachovejte svým dětem! A milujte ji tak, jako její Tvůrce  miluje nás všechny!..."

převzato z knihy Tajemství prasíly 1 od Jana Johanna Jaroslava Mišky