J.W.Goethe prožil na hradě silná citová pohnutí | Hartenberg

J.W.Goethe prožil na hradě silná citová pohnutí

25. dubna, 2010
Johann Wolfgang Goethe se na hrad rád vracel, prožil zde okamžiky probouzejících se citů, velkolepou oslavu narozenin s ohňostroji, ale také okamžiky hlubokého zklamání a bolesti, do Čech se poté již nikdy nevrátil ač do západočeských lázní jezdil více než třicet let.
 
     S majitelem panství Josefem Karlem Auerpergem ho pojilo přátelství a zájem o přírodovědu, esoterické vědy, literaturu a umění. Oba byli svobodní zednáři, osvícenci a vyjímečné osobnosti, sbírali minerály, na hradě byla ojedinělá sbírka právnické i zednářské literatury. 
 
    Zde dostal Gooethe také první dárek od mladičké, tehdy sedmnáctileté Ulriky von Levetzow, probouzející se velké lásky v jeho srdci, na hradě pak trávil o dva roky později dny bezprostředně následující po odmítnutí sňatku jejími rodiči , kdy prožíval první dny trvalého odloučení a vzhledem ke své nemoci velmi dramatické a bolestné období, které zde proměňoval v klenot světové milostné poezie: tzv. Mariánskolázeňskou Elegii. 
 
    Seriál o tomto vyjímečném basníkovi a jeho cestách na hrad bude jedním z mnoha, které budeme na těchto stránkách postupně uveřejňovat.