Hradní mše svatá | Hartenberg

Hradní mše svatá

12. srpna, 2017

12.srpna se konala na hradě mše svatá 

Již popaté se konala na nádvoří hradu mše svatá, kterou letos opět celebroval pan Mons.František Radkovský, který k nám přijel ze mše v Plasích a od nás zase mířil na další mši do Hodonína. Jeho nasazení a služba jsou užasné a  tímto mu ještě jednou moc děkujeme a velmi si jeho cesty k nám na Hartenberg vážíme. Tématem sprnových mší je hlavně téma Panny  Marie a jejího okolí,  soubor vlastností silných i slabých stránek a stav tehdejší doby, která se v mnohém prolíná s dobou dnešní.  Marie je nositelkou lidské víry ve vyšší moc,  vnitřní síly, odvahy čelit nepřízni a oddanosti svému úkolu. Pan Radkovský také hovořil o zdravé ochraně naší evropské kultury, hodnot i toho co lidi spojuje a co je třeba posílit.. U samotné mše sloužil také poprvé sokolovský farář pan Petr Bauchner a hradní patriot pan Miloš Bechyně  z Jindřichovic. Letos se poprvé konala část mše také uvnitř hradu a to v obnovené tříkrálové kapli. Panu  faráři P.Bauchnerovi rovněž vděčíme za dlouhodobé zapůjčení oltáře a soch, které zdobí novou kapli. Letošní bohoslužba se  konala bez přítomnosti zdejší Černé madony, neboť  převážení vzácné gotické sochy je poměrně  náročné. Nicméně na příští rok  by se zase do své domovské kaple mohla vrátit.  Na varhany  mši doprovázel přítel hradu pan RNDr.Petr Rojík Ph.D s paní Smržovou.. Na závěr podarovala pana Radkovského  paní Soukupová z Radvanova svou domácí bábovkou.