ESP - spuštění nového webu | Hartenberg

ESP - spuštění nového webu

22. ledna, 2018

Hartenberg rozšiřuje svou činnost a k té nyní spouští nový web

 V návaznosti na dlouholetou činnost spolku Hartenberg  jsme založili nový, enviromentální, sociální podnik, který si klade za cíl rozšířit naše možnosti a dovednosti a to konkrétně  zvláště v oblasti dřevovýroby.  V roce 2017 jsme uspěli v dotačním programu ESF- OPZ a získaly podporu pro rozjezd totoho podnikání. a zpracování dřeva.  Projekt nabízí 5 nových pracovních míst v dřevovýrobě a technických službách a dále třeba  finance na dovybavení dílny.  Zaměstnanci jsou vybíráni z  dvou cílových skupin osob nad 50 let nebo tvz.neaktivních osob, tedy lidí,kteří jsou bez právě, často bez vzdělání a nejsou v evidenci ÚP. Smylem projektu je zajistit soběstačný provoz a rozšíření dovedností  firmy zaměřené nejen na sociální, férové,ale  také enviromentální principy a hodnoty. V součanosti spouštíme nový web,který sociální podnik představí širokému okolí. V minulosti počátky tohoto způsobu podnikání  podpořila také Nadace Via v programu Lepší Byznys a kde jsme získali mnohé informace a zkušenosti o tom co takový podnik obnáší a poznali několik dalších úspěšných projektů .

www.esph.cz