Tři králové | Hartenberg

Tak jako každý rok v roce 2018 jsou všichni poutníci z širokého okolí zváni v sobotu 6. ledna na Hartenberg. Přijďte a zúčastněte se tradičního tříkrálového setkání, které se uskuteční v místní hradní kapli, jež je svatým Třem králům zasvěcená. Nikdy nechybí vyprávění, sváteční atmosféra a  hudba, dokonce ani koláče, které ke zdejšímu svátečnímu podvečeru vždy patřily. Sraz v 17.00 na staré škole ve Hřebenech, Průvod vyjde v 17.45 od školy. V 18:00 proběhne v kapli mše svatá,kterou bude sloužit pan farář Petr Bauchner, poté zapalování svíček s přáními, občerstvení.

Srdečná atmosféra se odráží i ve svátečních fotografiích, na které se můžete podívat v galerii z loňských ročníků.

Letošní návštěvníci mají možnost sledovat aktuální informace v aktualitách nebo na FB-Hrad Hartenberg