HRAD HARTENBERG | Hartenberg

Kde hrad najdete  Otevírací doba  Akce

Poděkováni

Děkujeme Karlovarskému kraji za podporu v rámci dotace Kulturní Hartenberg 2018 a také za projekt Tvorba a tisk propagačních materiálů a webu hradu a  podporu v oblastni vydávání neperiodické publikace o záchraně hradu..

http://www.zivykraj.cz/"

http://www.kr-karlovarsky.cz/"

 

 Aktuálně :Brzy spustíme zcela nový hradní web.V současné době probíhají ještě úpravy.

 

Vážení přátelé hradu , návštěvníci, účinkující.....
25.5.2018 vstupuje platnost nařízení (EU) 2016/679 – tzv. GDPR. 
Proto bychom rádi všechny upozornili, že na našich akcích budou většinou vždy pořizovány fotografie nebo videa.Věříme, že vám to nebude vadit stejně jako doteď ,když se tyto veřejné fotky objeví na webu hradu,fb nebo propagačních materiálech.V případě,že by jste na materiálech nechtěli být  zveřejnení je potřeba nahládit předem,nebo požádat o stažení fotografie.

 

 

 

 

Vítejte na stránkách hradu Hartenberg. 

Hartenberg stojí na skalním ostrohu nad říčkou Svatavou asi 7 km od města Sokolov v Karlovarském kraji.  Založení hradu se datuje na přelom 12-13 století  v době ,kdy probíhala druhá vlna ministeriálního osidlování Chebska. 

Dle dostupných zpráv považujeme za zakladatele hradu trochu tajemný rod Hartenberků a úzkými vazbami na cisteriácký kláštěr ve Waldssasenu. Právě v této době  spravovali rozsáhlá hraniční pásma právě cisteriáci.

Hartenberg zde stojí více jak 800 let  a jeho příběh je velmi bohatý. Byl mnohokrát zkoušen, pleněn, dobýván, přestavován ,bourán i zachraňován.

Nejvíce osudným mu však byla paradoxně naše doba. Po vysídlení původního obyvatelstva byl celý hrad a přilehlé panství s pivovarem,statkem, sýpkou a rozsáhlými pozemky zkonfiskován.  Na hradě se na čas usídlila armáda a poté zde byla zřízena správa státních statků. Od 70 let statky hlavní palác používaly jako sýpku na obilí a brambory. Začala nebývalá desktrukce  a smutná doba pro cenou památku. O objekt nebylo pečováno, byl rozkrádán a nakonec jej nezachránili ani dobrovolnické aktivity v 80 letech.  Místní obyvateé o hrad nejevili zájem.  Odsun původního obyvateltva toto území  tak velmi zasáhnul. V roce 1985 byl celý objekt úmyslně vypálen a téměř srovnán se zemí. Hrozilo odpamátkování. Pivovar na tom nebyl o nic lépe.

V roce 1997 získal nového majitele, který začal v roce 2000 vyklízet vyhořelý hrad za pomoci dobrovolníků z celého světa. Postupně se stabilizovalo, dozdívalo,probíhala archeologie, stavebně historický průzkum a v současnosti se hlavní palác může pochlubit  obnovenými  2 patry včetně obnovené kaple sv.Tří králů nebo dobrovolnického sálu. Práce nadále pokračují.  Spolek hartenberg  založil sociální podnik a při obnově zaměstnává sociálně sociálně znevýhodněné občany, které vzdělává  a zaučuje v řemeslech. V letní sezoně je hrad možné naštvivit a vyslechnout si jeho poutavý příběh.