HRAD HARTENBERG | Hartenberg

Kde hrad najdete  Otevírací doba  Akce

 

 

Vítejte na stránkách hradu Hartenberg. 

Hartenberg stojí na skalním ostrohu nad říčkou Svatavou asi 7 km od města Sokolov v Karlovarském kraji.  Založení hradu se datuje na přelom 12-13 století  v době ,kdy probíhala druhá vlna ministeriálního osidlování Chebska. 

Dle dostupných zpráv považujeme za zakladatele hradu trochu tajemný rod Hartenberků a úzkými vazbami na cisteriácký kláštěr ve Waldssasenu. Právě v této době  spravovali rozsáhlá hraniční pásma právě cisteriáci.

Hartenberg zde stojí více jak 800 let  a jeho příběh je velmi bohatý. Byl mnohokrát zkoušen, pleněn, dobýván, přestavován ,bourán i zachraňován.

Nejvíce osudným mu však byla paradoxně naše doba. Po vysídlení původního obyvatelstva byl celý hrad a přilehlé panství s pivovarem,statkem, sýpkou a rozsáhlými pozemky zkonfiskován.  Na hradě se na čas usídlila armáda a poté zde byla zřízena správa státních statků. Od 70 let statky hlavní palác používaly jako sýpku na obilí a brambory. Začala nebývalá desktrukce  a smutná doba pro cenou památku. O objekt nebylo pečováno, byl rozkrádán a nakonec jej nezachránili ani dobrovolnické aktivity v 80 letech.  Místní obyvateé o hrad nejevili zájem.  Odsun původního obyvateltva toto území  tak velmi zasáhnul. V roce 1985 byl celý objekt úmyslně vypálen a téměř srovnán se zemí. Hrozilo odpamátkování. Pivovar na tom nebyl o nic lépe.

V roce 1997 získal nového majitele, který začal v roce 2000 vyklízet vyhořelý hrad za pomoci dobrovolníků z celého světa. Postupně se stabilizovalo, dozdívalo,probíhala archeologie, stavebně historický průzkum a v současnosti se hlavní palác může pochlubit  obnovenými  2 patry včetně obnovené kaple sv.Tří králů nebo dobrovolnického sálu. Práce nadále pokračují.  Spolek hartenberg  založil sociální podnik a při obnově zaměstnává sociálně slabčí občany, které vzdělává  a zaučuje v řemeslech. V letní sezoně je hrad možné naštvivit a vyslechnout si jeho poutavý příběh.